Consulaire Diensten

Het Belgische consulaat biedt de volgende diensten aan:

ADMINISTRATIEVE ZAKEN

Voor vakantiegangers:

Tijdelijke reispas (6 meses)

 

Voor Belgische immigranten:

Wettiging handdtekening
Levensbewijs
Inschrijvingsbewijs

Certificaat van woonst

Certificaat van familiesamenstelling

Certificaat voor locale overheid

Voor echt verklaarde fotocopie

Ondersteuning diensten Consulaat Generaal: www.diplomatie.be/mexico

Alle administratieve aanvragen die via het ere consulaat gebeuren die naar de Ambassade in D.F. verstuurd moeten worden, hebben een extra kostprijs van 150 pesos per packet voor de verzending CUN-DF

Aanvraag Reispas 5 jaar

 

Aanvraag identiteitskaart

Aanvraag VISUM (uitsluitend via de Ambassade)

Het ere consulaat staat enkel in voor de legalisatie van de handdtekeningen op de tenlasteneming.

*de vereisten en kosten voor bovenvermelde procedures kunt u raadplegen op de website van de ambassade.

BIJSTAND BELGEN IN NOOD

De tussenkomst van diplomatieke en consulaire posten is niet onbeperkt.

Ze zijn gebonden aan de wetgeving van ons land, aan die van het land waar ze gevestigd zijn en aan internationaal geldende wettelijke bepalingen. De diensten die normaal verricht worden door bijvoorbeeld de banken, de reisagentschappen, hotels… vallen natuurlijk niet onder hun bevoegdheden.

De bijstand is bedoeld als enig overblijvende hulp voor personen die met ernstige problemen geconfronteerd worden in het buitenland. U kunt dus slechts een beroep doen op de consulaire bijstand nadat u alle andere mogelijkheden hebt benut om een oplossing voor uw probleem te vinden. Ze zal dan ook stoppen op het moment dat u op eigen krachten weer verder kunt.

Zo kan een ambassade of consulaat:

  • u bijstaan voor administratieve zaken: zoals inschrijving bij de ambassade, registratie geboortes, overlijdens, Verlies / diefstal reispas, Aanvraag Belgische nationaliteit, Aanvraag legalisatie Belgische documenten, enz. voor meer info klik hier
  • u helpen in contact te komen met een relatie van u in België die u kan helpen uw probleem op te lossen ;
  • u bijstaan voor het opsporen van vermiste personen. De eigenlijke opsporingsbevoegdheid ligt echter bij de lokale autoriteiten en deze rekenen u meestal dan ook de gemaakte kosten aan ;
  • u een lijst ter beschikking stellen van lokale advocaten, geneesheren en tolken ;
  • In de mate van het mogelijke, u bijstaan mocht u gearresteerd of in hechtenis genomen zijn.

Wij kunnen in geen geval:

  • optreden in privé-aangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, boetes, borgsommen, gerechtskosten,… ;
  • geld, bagage of andere eigendommen van privé-personen in bewaring nemen, zorgen voor onderdak, een werkvergunning of een baan voor u in het buitenland ;
  • instaan voor een betere behandeling dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is, in een ziekenhuis of gevangenis ;
  • zorgen voor de verlenging van uw visum of verblijfsvergunning.

Reacties zijn gesloten.